Träd /Trees

Projekt CederEk - digitalt samarbete mellan barn och pedagoger i Sverige och Irland under rubriken:
 Project CederEk - digital collaboration between children and teachers in Sweden and Ireland, entitled:

Sett genom barnens ögon - Seen through children's eyes

 

x

Om oss / About us 

Här är vi som deltagit i projektet

Here we are, participated in the project

Ingela Ek, Botkyrka, Sverige

Anna, Botkyrka, Sverige

Carina, Botkyrka, Sverige