Träd /Trees

Projekt CederEk - digitalt samarbete mellan barn och pedagoger i Sverige och Irland under rubriken:
 Project CederEk - digital collaboration between children and teachers in Sweden and Ireland, entitled:

Sett genom barnens ögon - Seen through children's eyes

Arbetsflödet

 vägen

Hur ser det ut med barnens ögon? /
What does it look like, seen through children's eyes?

Följ oss på vägen. Vad finns bakom krönet? /
Join us on the road. What is behind the crest?

Läs här om hur vi planerade arbetet för att få struktur!