Träd /Trees

Projekt CederEk - digitalt samarbete mellan barn och pedagoger i Sverige och Irland under rubriken:
 Project CederEk - digital collaboration between children and teachers in Sweden and Ireland, entitled:

Sett genom barnens ögon - Seen through children's eyes

Bakgrund

World Summit, den stora världsomspännande konferensen om ungas liv på webben, gav många kontakter och nya infallsvinklar.

En av dem var mötet med en irländsk kollega, som precis som jag träffar aktiva undervisande lärare i sin vardag.

Vi gick på en föreläsning tillsammans, den irländska kollegan och jag, som handlade om afrikanska elever som gjorde ett arbete i utbyte med och tillsammans med, engelska skolelever i samma ålder.

Det var inspirerande och vi var genast igång i tanken båda två.
Vi satte oss ner lite avskilt där på Karlstad universitet där konferensen hölls och funderade över hur ett samarbetet skulle kunna se ut.
För att nå varandra behövde vi bygga en hemsida, starta en blogg, utbilda för användandet både på plats i Sverige och på distans för dem på Irland.
Allt det kunde jag erbjuda mig att göra, det ingår i min kompetens och det jag ägnar mig åt i min dagliga gärning och som jag även känner mig stimulerad att utföra.

Sen åkte vi hem, jag några mil i samma land och kollegan tog flyget hem till Irland.

Blev nu allt som vi tänkt?

Nej, inte alls!

Det blev svårare än vi trodde att få igång samarbetet på det långa avståndet trots att de digitala möjligheterna inte bryr sig om fysiska avstånd i kilometer.

Ett digitalt pedagogiskt utbyte mellan två länder landade i ett samarbete mellan två skolor och pedagoger i samma men stora kommun.

Blev det bättre eller sämre eller bara annorlunda?

Ja, det får du avgöra som läser det här. Vi vill bjuda på glädjeämnen och fallgropar och hoppas att det kan ge dig inspiration och möjlighet att undgå att falla ner i några av groparna vi besökte under färden.

/Ingela Ek

 

Hör gärna av dig till oss med frågor eller inspirerande tankar du fått eller vill ge oss när du läst:

Mail till Ingela Ek, Utvecklingspedagog med inriktning på digital kompetens, Botkyrka kommun

Mål och syfte med arbetet

Slutarbetet - här är slutfilmen från åk 2 i Sverige