Träd /Trees

Projekt CederEk - digitalt samarbete mellan barn och pedagoger i Sverige och Irland under rubriken:
 Project CederEk - digital collaboration between children and teachers in Sweden and Ireland, entitled:

Sett genom barnens ögon - Seen through children's eyes

Sett genom barnens ögon!

Mål och syfte

Öka de digitala färdigheter för både lärare och elever

Bli bekväm att skriva och publicera sig, både lärare och elever

Använda digitalkamera som en del i det pedagogiska vardagsarbetet

Redigera och ”krympa” materialet för publicering

Arbeta med arbetsområden som redan finns på agendan men ersätta vissa delar med ett digitalt arbetssätt


Gosedjur i rutchkanan
Här är filmen som eleverna gjorde om sina gosedjur.