Träd /Trees

Projekt CederEk - digitalt samarbete mellan barn och pedagoger i Sverige och Irland under rubriken:
 Project CederEk - digital collaboration between children and teachers in Sweden and Ireland, entitled:

Sett genom barnens ögon - Seen through children's eyes

Arbetet med eleverna

Carina berättar

Anna berättar

Carina

Klicka på bilderna eller länkarna ovanför bilderna!