Träd /Trees

Projekt CederEk - digitalt samarbete mellan barn och pedagoger i Sverige och Irland under rubriken:
 Project CederEk - digital collaboration between children and teachers in Sweden and Ireland, entitled:

Sett genom barnens ögon - Seen through children's eyes

Digitala verktyg

Digitalkamera- Vado

Vado hette den digitalkamera som vi valde för vårt arbete. Vadon hade en central plats i arbetet. Den var mycket enkel att använda, både för pedagoger och för eleverna.

Vill du veta mer om Vado? Här finns den att köpa!

Dator

Datorer har vi också använt, när eleverna skrivit texter. Vi är på väg mot en-till-en-datorer för de äldre eleverna, men där var vi inte när vi gjorde det här utvecklingsarbetet. Vi har varit hänvisade till äldre datorer med irriterande begränsningar.
Men...
Tangentborden ser likadana ut oavsett om datorn är ny eller gammal, så träningen och glädjen att sitta vid datorn och skriva sin egen text, den har alla elever fått uppleva.
Här lämnar vi inga köptips utan hoppas bara att ni är bättre utrustade än vi var, och hoppas att vi mycket snart kommer ha tillgång till bättre, fler och nyare datorer, när våra högstadier snart får sina en-till-en-datorer.

SmartBoard

Smartboarden använder vi ofta i vår vardag. Den blev ett självklart komplement i arbetet.

Länk till Smartboardklubben

Blog

Bloggvanan var inte så utvecklad så där missade vi lite och tappade lite fart. Men nu när vi utvärderat ser vi att där kommer det att hända saker inför nästa del i den här utvecklingen som vi redan planerar.

Vi valde Wordpress som blogg. Det finns många olika bloggar att välja på, så det är inte ett solklart val, vad man ska välja bland alla dem.
Wordpress har renommé att vara bra och det kan vi säga att vi kan intyga att det stämmer.

Här hittar du Wordpress om du vill börja blogga där:

www.wordpress.com