Digitala möten i modersmålsundervisningen

 

 

Om oss

Här är vi som deltagit i projektet

Ingela Ek, utvecklingspedagog digitala lärprocesser

Nada Klacar,  modersmålslärare i Bosniska Kroatiska och Serbiska

Abdirashid Ahmet, modersmålslärare i Somaliska

Modersmålselever