Digitala möten i modersmålsundervisningen

 

Adobe Connect Allmänt

Det verktyg vi använt heter Adobe Connect.

Det är en kommunikationsplattform som används både inom näringlivet och inom utbildning.

De flesta universitet har tillgång till Adobe Connect där lärare och studenter kan mötas och där även studenter själva kan skapa sina mötesrum för grupparbeten med eller utan lärare.

Här följer några länkar där man kan bekanta sig med Adobe Connect.

En del av länkarna är hämtade från universitetsvärlden,  men det påverkar inte "klassrummets" utseende och användningsområde.

http://www.emeetings.sunet.se/guider.html

En stunds inspiration - inuti klassrummet: https://connect.sunet.se/p66887168/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal