Digitala möten i modersmålsundervisningen

 

Digitala möten

"När elev och lärare möts med lust och glädje då växer vi båda" / Nada Klacar

Digitala möten är ett utvecklingsarbete där lärare och elever möts i ett "digitalt klassrum" - ett sätt att utveckla den digitala kompetensen och den digitala paletten i undervisningen.

Syftet med att presentera detta som en hemsida istället för ett traditionellt pappersdokument är att göra dokumentationen lättillgänglig.

Det är också möjligt för oss som deltar att fylla på med nytt material som känns relevant och som vi utvecklar eller uppnår framåt i tiden.

Välkommen!

Syfte:

Öka de digitala färdigheterna för både lärare och elever

Bli bekväm att skriva och publicera sig digitalt, både lärare och elever

Förflytta lärande situationer till en digital arena

Arbeta med arbetsområden som redan finns i schemat, där man när det ger ett mervärde, ersätter vissa delar med digitalt arbetssätt och digitala möten.

Mål

Målet är att deltagande lärare får kunskap om hur digitalt lärande kan se ut och fungera för dem själva i sin undervisande roll.

De kan därmed vara de som kan ta en aktiv del i diskussioner om ämnet och inspirera och informera sina kollegor om framtidens lärande.

Förutsättningar

Varje lärare har en personlig licens på Adobe Connect.

Varje lärare har tillgång till personlig lärardator (laptop) samt headset.

Även deltagande elever behöver ha tillgång till egen elevdator. Det har för oss i rådande en-till-en-situation inneburit att eleverna som deltagit går i åk 7 och uppåt.

Tema Vänner

Veljkos film