Digitala möten i modersmålsundervisningen

 

Arbetet med eleverna


Nada berättar

Abdirashid berättar

Klicka på bilderna eller länkarna ovanför bilderna!

Mer om arbetet - Sommarens lärande stunder

Sommarens lärande stunder - var det introduktionstema vi arbetade med i Adobe Connect. I det arbetet fick lärarna ett underlag, en mall för att komma in i det digitala arbetsssättet och samtidigt på ett naturligt sätt prova de olika klassrumsvyerna i Adobe Connect. Det utmynnade sedan i flera Powerpointpresentationer som eleverna gjorde för att illustrera sina lärande stunder från sommaren. De visade och berättade sedan om sitt arbete för varandra i det digitala klassrummet.

Elevarbete om Miliva

Elevarbete sommarminne

Elevarbete "Mitt sommarlov i Dubai"

Elevarbete "Mitt sommarlov i Finland"

Elevarbete "Mitt sommarlov i Sverige

Gå nu tillbaka högst upp och klicka på fotografierna så får du läsa vad Nada och Abdirashid har att berätta.