Digitala möten i modersmålsundervisningen

 

  Hemmadag för yngre elever

Kåre Skantz är lärare och inledde redan 1999 hemarbetsdagar för sina 10-åriga elever - en dag att arbeta på distans.

"Det går inte att börja tilldela dem ansvar i övre tonåren. Skolorna måste påbörja detta arbetssätt när barnen är yngre.

Vid 13-15 års ålder stelnar ungdomarnas omvärldssyn och det är mycket svårare att få dem att byta perspektiv."

Läs den korta artikeln här från tidningen Datorn i Utbildningen

 

Och vad gör eleven när han har lite  tråkigt därhemma?

....loggar in på klassens blogg förstås och berättar för världen vad han gjort i skolan. Kristina Alexandersson berättar i sin blogg...