Digitala möten i modersmålsundervisningen

 

Länkar

Adobe Connect

http://modersmal.skolverket.se

Tema Modersmål - Skolverkets sida med fokus på modersmål och med texter på 34 olika språk.

https://skolverket.adobeconnect.com/_a1155067572/p1t9oj6coya/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal - (1tim 6min)

Detta är en länk till ett webseminarium i Adobe Connect. Syftet med att lägga denna länk här är att ämnet som diskuteras är "Studiehandledning på modersmål", Mats Wennerholm, Skolverket.
Det andra skälet på just denna webbplats är att visa hur ett webinair kan genomföras. Detta exempel innehåller av förklarliga skäl, inte den interaktivitet som vi framförallt arbetat med tillsammans med eleverna. Interaktiviteten här inskränker sig till chatfunktionen under webinariet som besvaras av föreläsaren eller en "bisittare" under webinarets gång. Detta möjliggör upptill 500 deltagare.

Det är också ett bra exempel på att inte ens vana föreläsare automatiskt med självklart får allt att fungera i en ny digital föreläsande situation.

(Under detta webinair hör man att föreläsaren får grundläggande hjälp av moderator eller tekniker. )

Nada Klacar har också deltagit i ett projektet Språkpass, ESP där de blev nominerade från skolverket till andra pris. Läs mer!

Distansundervisning / fjärrundervisning

http://www.ur.se/Produkter/176635-Skolministeriet-Fjarrundervisning

Ljudfilmen finns här:
http://www.ur.se/Produkter/176635-Skolministeriet-Fjarrundervisning

Kartläggning av kunnande: Undervisning med hjälp av video

Så här svarar lärare 2013 - En finsk undersökning där majoriteten modersmålslärare inte anser att de kan.