Digitala möten i modersmålsundervisningen

 

PLE - Personal Learning Enviroment

Personal Learning Enviroment är ett sätt att se på lärande som något som inte sker i ett visst rum, på en speciell plats utan varje individ skapar sin egen läromiljö.

Vi är omgivna av så många redskap och digitala rum och tanken i PLE är att varje individ finner de platser och "rum" som han eller hon anser passar med sina personliga lärandebehov för just detta tillfälle och jjust detta område.

De digitala rummen kan vara Twitter, Facebook, Wikis och Bloggar.

PLE omfattar tanken att varje individ ska:

- sätta sina egna mål

- hantera och genomföra sin egen lärandeprocess

- kommunicera med andra i sin lärandeprocess

Läs mer om PLE:

http://www.slideshare.net/ibuchem/definitions-of-personal-learning-environment-ple-4029277

http://edutechwiki.unige.ch/en/Personal_learning_environment