Svenska faddrar och ryska fadder barn möts i Språket

Bilder och dokument

Siffror

Siffror från 1 till 10

Ett Один
Två Два
Tre Три 
Fyra Четыре
Fem Пять
Sex Шест 
Sju Сем
Åtta Восем
Nio Девять
Tio Десять
Hämta Real Player här! Obs! (Välj Real Player-hämta gratis.)

mp3bank/sfem.mp3