Svenska faddrar och ryska fadder barn möts i Språket

Bilder och dokument

Fadder - Fadderföräldrar, faddersyskon, faddersläkt........

Att vara fadder är att finnas som stöd och hjälp för någon annan, som behöver det.

Runt det ryska fadderbarnet är vi många som vill finnas tillhands och stötta och hjälpa.


"Min svenska mamma, min svenska familj, min syster" så kallar många barn, medlemmarna i sina fadderfamiljer.

Några barn uttrycker det inte så, utan använder sina fadderföräldrars förnamn och väljer att inte alls bygga in några släktord i relationen.

Behoven är olika, både hos faddrar och fadderbarn och olika familjer skapar olika relationer till varandra.
Gemensamt är önskan att hjälpas åt och finnas till för varandra över landgränser, över kulturer och över språkgränser.
Som fadder ger man mycket, av sig själv, av sin ekonomi, av sin tid - och man får så oändligt mycket tillbaka.