Svenska faddrar och ryska fadder barn möts i Språket

Bilder och dokument

Texter

Texter att läsa

Det finns böcker som parallellt går att läsa på svenska och andra språk. Sagobok
En trevlig bok är "Sagor från hela världen". I den boken kan man läsa sagan på ett främmande språk på vänstersidan. Texten är sen översatt till svenska på högersidan. Man kan läsa parallellt på de olika språken. 28 olika språk och 13 olika alfabet har sagorna i denna bok.
Boken är utgiven av Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum i Norsborg och har ISBN 91-971176-1-7

På ryska finns sagan 
"De tre bröderna"
Sagan Tre bröder

Här kan du skriva ut sagan:

På svenska: "De tre bröderna"

På ryska: "Три брата"
Samma idé har boken om Nalle Puh, som parallellt går att läsa på engelska och ryska.
Boken har ISBN 5-05-005337-4
Från Nalle Puhs bok är följande citat hämtade:
If Rabbit
Was bigger
And fatter
And stronger,
Or bigger
Than Tigger,
If Tigger was smaller
Then Tiggers bad habit
Of bouncing at Rabbit
Would matter
No longer,
If Rabbit
Was taller
Будь Кролик
побольше, потолще
повыше, сильнее
чем Тигер.......
Будь Тигер поменьше
Хоть Малость пониже
Тогда б он оставил дурную привычку
Кидаться на Кролика как на добычу....
Будь Кролик
Хоть самую
Чуточку, Выше